Biz hakda

IMG_0309

Kompaniýanyň tertibi

MedTech-i ýygnaňýokary hilli plastmassa lukmançylyk / durmuş sarp ediş materiallaryny öndüriji. 16 ýyllyk önümçilik we ösüş tejribesi bilen, häzirki wagtda “MedTech” -iň 10,000 m² meýdanyndaky özbaşdak önümçilik zawody bar, şol sanda 4500m² 100,000 synp otaglary we doly enjamlaşdyrylan R&D laboratoriýa.“MedTech” -i ýygnaň, indi awtomatiki turbalar maslahatlary, kriogen turbalary, merkezden gaçyryş turbalary, nusga konteýnerleri, VTM transport turbalary we beýleki plastmassa sarp ediş önümleri bar.

“MedTech” -i ýygnaň, Tecan, Hamilton, Roçe, Bekman, Agilent awtomatiki ulgamlary üçin “Robot Pipette Maslahatlary” ýaly ýokary tehnologiýaly önümleri ösdürmegi dowam etdirýär.Şol bir wagtyň özünde, her aýratyn önümiň yzarlanylmagyny we her toparyň hiliniň durnuklylygyny wada bermek üçin ISO13485 laýyklykda önümçiligi dolandyrmakda köp zat gerek.
Gymmat bahaly maşyn, takyk galyp, ýokary hilli material, oňat tehnika we berk hil gözegçiligi ýokary derejeli önümleri öndürýär.MedTech-i ýygnaň, gowy bahalar bilen müşderileri özüne çekmäge we gowy önümler we gowy hyzmat bilen saklamaga synanyşýar.
Indi bu aýratyn ýagdaýda, MedTech-i ýygnaň, iň oňat önümler bilen lukmançylyk ylmyna goşant goşmaga synanyşýar.
Size we maşgalaňyza doga ediň.

16+

Taryhymyz

Özbaşdak önümçilik zawodymyz
10,000m² meýdany
4500m² 100,000 synp otaglary
Doly enjamlaşdyrylan gözleg we barlaghana

IMG_0933

Önümçilik ugurlarymyz
20 önümçilik liniýasy
6 Arburg sanjym galyplaýjy maşynlar
 

IMG_0954

Müşderilerimiz
Polisiýa stansiýalary, derman kärhanalary, uniwersitetler, durmuş ylmy gözleg edaralary, hassahanalar, anyklaýyş edaralary, klinikalar we ş.m.

IMG_8207(20220110-093938)