Kompaniýa habarlary

 • Ilki bilen, Covid üçin täsirli sanjymlar.Indiki Up: Dümew.

  Sanofi Pasteuryň global gözleg we ösüş bölüminiň başlygy -an-Fransua Toussaint, mRNA sanjymlarynyň Covid-e garşy gripp üçin şuňa meňzeş netijeleri kepillendirmeýändigini duýdurdy."Biz kiçigöwünli bolmaly" -diýdi."Maglumatlar işleýändigini ýa-da ýokdugyny görkezer."Someöne käbir st ...
  Koprak oka
 • Zawodyň suratlary

  Zawodymyzy täzelänimizden soň, zawodymyzy surata düşürmek üçin hünärmen suratçymyz bardy!Önümçilik zawodyndaky ajaýyp binalarymyzy, Tecan, Hamilton, Roçe turbageçirijileri üçin Arburg sanjym maşynlarymyzy, awtomatiki assem ...
  Koprak oka
 • MedTech-i ýygnamak barada soraglar

  1.Haýsy önümiňiz bar?Bizde Roche / Hamilton / Tecan turbageçiriji maslahatlary, kriogen turbalary, sentrifuga turbalary, nusga gaplary we beýleki plastmassa lukmançylyk / durmuş ylymlary bar.2. allhli önümleriňiz üçin öndüriji bolýarsyňyzmy?Hawa, örtük öndürýän zawodymyz bar ...
  Koprak oka