Zawodyň suratlary

Zawodymyzy täzelänimizden soň, zawodymyzy surata düşürmek üçin hünärmen suratçymyz bardy!
Önümçilik zawodyndaky ajaýyp binalarymyzy, Tecan, Hamilton, Roçe turbalary üçin Arburg sanjym maşynlarymyzy, awtomatiki gurnama önüm setirlerimizi, QC toparymyzy we gözleg toparymyzy we ş.m. görmegiňizi haýyş edýäris!

tp2
tp3
tp4
tp5
tp6
tp7
tp8

Sapara hoş geldiňiz!


Poçta wagty: 21-2022-nji aprel