Düwnük keselini anyklamak üçin gistologiýa nusga gaplary

TEKLIP: biziň bir ýyldyz önümimiz: 20ml, 40ml, 60ml, 90ml, 120mlnusga gaplargistologiýa nusgasy üçin.

Nusga gaplarymyz dizaýn, material, enjam, daşky gurşaw we tehnologiýa boýunça ýokary standartlara eýedir.

10 sany uly synp otagynda we doly awtomatiki önümçilik liniýasynda öndürilýär.
Gowy möhürleýiş öndürijiligini subut etmek üçin galyň diwar we ýokary käse gapakly sazlaşyk bar.
Kubok agzynda we gapagyň iç tarapynda gapyrgalaryň ýörite dizaýny bar, şonuň üçin ulanyjylar gaty gowşak ýa-da gaty berk bolmazlygy üçin haçan durmalydygyny bilerler.
Onuň gapagynda reňkli kodlaýjy ýeri bar.
Kubokyň we gapagyň düýbi konteýner daşalanda berk saklanar ýaly ajaýyp bolup biler.
Gutardyşlar ml we oz ölçeglerinde.

Reňk kodlaýjy we suw geçirmeýän stikerler hökmany.
Aýry-aýry gaplap bolýar.

Salgylanmak üçin aşakdaky afişa.

.Eri gelende aýtsak, bizde barTecan / Hamilton turbasynyň maslahatlary, sentrifuga turbalary, VTM turbalarywekrio turbalaryhem.

Jikme-jiklikleri soramaga hoş geldiňiz.


Iş wagty: Noýabr-15-2022